parallax background

Over Stichting BelcrumSpoort

Aanleiding

De bouw van het nieuwe station Breda en daarmee ook de herinrichting van de voormalige Bredase maliebaan Speelhuislaan heeft ertoe geleid dat deze mooie laan weer de spil is geworden van de wijk Belcrum. De Speelhuislaan verbindt het station, o.a. via een stuk berijdbaar straatspoor, met de voormalige machinefabriek van Backer & Rueb.

De combinatie van de genoemde feestelijkheden en het feit dat de voormalige fabriek van Backer & Rueb op de nominatie staat om gesloopt te worden, hebben twee jaar geleden geleid tot het idee om de spoorse Backer & Rueb-historie in de Speelhuislaan aan Breda en de rest van Nederland te presenteren. In samenwerking met de Gemeente Breda en ViaBreda heeft de stichting een programma opgesteld voor het evenement rond de opening van het station.

Bron-Breda-nl-NINE-The-Netherlands

Speelhuislaan met uitzicht op het nieuwe station Breda (foto: NINE The Netherlands)

Bestuur

De stichting BelcrumSpoort bestaat geheel uit vrijwilligers. De voorzitter van het bestuur en initiatiefnemer van het programma is Kees de Jonge, de secretaris en nauw betrokkene vanaf het eerste uur is Martien Kuipers en last but not least: Patrick Schrauwen als zeer gewaardeerde penningmeester en fondswerver. Daarbij kan het bestuur niet zonder een team van vrijwilligers, waarvan een aantal enthousiaste bewoners uit de Belcrum en omliggende wijken de leiding over een werkgroep hebben.

De doelen van Stichting BelcrumSpoort zijn:

  • Het behouden van industrieel erfgoed in de wijk Belcrum;
  • Het berijdbaar houden van het straatspoor in de Speelhuislaan;
  • Het promoten (en herbouwen) van locomotieven gebouwd door Backer & Rueb/Machinefabriek Breda;
  • Informeren van bewoners Breda en/of andere geïnteresseerden over de historie van met name Backer & Rueb.

De doelen van het evenement BelcrumSpoort zijn:

  • Cultureel: behouden en promoten van Bredaas erfgoed en monumenten (gebouwen, spoorlijn en stoomtram B&R). Brug van het verleden met het heden en blik op de toekomst;
  • Maatschappelijk: vinden, binden en verbinden van (nieuwe) reizigers en (nieuwe) bewoners uit de spoorzone en de wijken daaromheen rond een ‘spoors’ thema;
  • Sociaal-economisch: promoten van Breda als een aantrekkelijke bezoekersstad.

Over HTM 8 – Stoomtram “Ooievaar”

Centraal in de plannen van BelcrumSpoort staat de tijdelijke terugkeer van de laatst rijdende Backer & Rueb stoomtramlocomotief naar de Bredase wijk Belcrum. Dit zogenaamde ‘vierkante Backertje’ is in 1904 in Breda gebouwd en is nu eigendom van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Dit unieke museumstuk zal stapvoets heen en weer gaan rijden op de heringerichte Speelhuislaan en (beperkt) toegankelijk zijn voor genodigden en sponsoren.

De Ooievaar heeft, net als vele andere Vierkante Backertjes, een belangrijke rol gespeeld bij de mobilisering van de Nederlandse bevolking. Vandaar dat de Ooievaar, een waar icoon, het beeldmerk is geworden van Stichting BelcrumSpoort.


Het logo is ontworpen door het Bredase reclamebureau B-Total Strategic Communications.